لطفا جهت درخواست همکاری/استخدام در آکادمی عبدالهی فرم زیر را تکمیل نمایید.

"*" indicates required fields

حیطه کاری*
Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
لطفا فایل رزومه خود را در قالب pdf ارسال نمایید